GIỚI THIỆU
1. Tên pháp lý: Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II
2. Tên rút gọn: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH 2
3. Tên tiếng Anh: Center of Industrial Safety Registration Zone II (CISR)

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH 2 là cơ quan kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được thành lập từ tháng 4 năm 1994. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 58/QĐ-TTG ngày 09 tháng 01 năm 2014.

Là tổ chức hàng đầu Việt Nam về kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, thử nghiệm, huấn luyện, giám sát và tư vấn kỹ thuật an toàn, TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH 2 tự hào là tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn đầu tiên tại Việt Nam được công nhận đủ năng lực giám định, thử nghiệm và hiệu chuẩn theo các chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17020ISO/IEC 17025.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH 2

I. KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN:

Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 • Bình áp lực, nồi hơi, hệ thống lạnh.
 • Đường ống dẫn hơi nước, dẫn khí đốt.
 • Hệ thống điều chế, nạp khí.
 • Chai chứa khí.
 • Thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn.
 • Hệ thống cáp treo, tời nâng người.
 • Công trình vui chơi công cộng

Kiểm định hệ thống chống sét.

 Kiểm định an toàn hệ thống điện.

Kiểm định an toàn các thiết bị công nghiệp và dân dụng.

II. KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG

Kiểm định/hiệu chuẩn áp kế.

Hiệu chuẩn nhiệt kế.

Kiểm định, hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng khí

Hiệu chuẩn cần xiết lực, loadcell

III. THỬ NGHIỆM:

Thử nghiệm tải trọng các thiết bị nâng chuyển, container, cáp, xích, giàn giáo xây dựng, sàn biểu diễn v.v

Thử nghiệm áp suất các thiết bị chịu áp lực

Thử nghiệm van an toàn.

Kiểm tra không phá hủy (siêu âm, chụp ảnh bức xạ, kiểm tra bột từ, bột thẩm thấu v.v.) các kết cấu
kim loại và mối hàn.

IV. CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY

Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho mẫu sản phẩm hoặc sản phẩm là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, bao gồm : nồi hơi ; bình chịu áp lực ; chai chứa khí ; thiết bị nâng ; thang máy ; thang cuốn, băng tải chở người.

V. GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA:

Giám định chất lượng hàng hóa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, bao gồm
các loại thiết bị áp lực, thiết bị nâng hạ và thang máy. 

Giám định tình trạng, số lượng, tính đồng bộ, xuất xứ máy móc thiết bị

Giám định máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

VI. TƯ VẤN, GIÁM SÁT:

Giám sát an toàn lao động trên công trường xây dựng

Thẩm định thiết kế và giám sát quá trình chế tạo, lắp đặt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn lao động.

Thẩm định quy trình hàn.

Hỗ trợ lập hồ sơ kỹ thuật.

VII. HUẤN LUYỆN:

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ người vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nhân cơ khí, điện, hàn áp lực

Sát hạch, cấp chứng chỉ thợ hàn.

HỒ SƠ PHÁP LÝ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC CỦA TRUNG TÂM

I. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Quyết định thành lập Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn số 225/LĐTBXH-QĐ ngày 02/04/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Quyết định ban hành "Qui chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội" số 552/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/05/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 18/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Quyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II số 1831/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

II. CÁC VĂN BẢN CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

1. HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

- Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Bộ Công thương (31.08.2020)

- Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động an toàn lao động số 2313/QĐ-BCT ngày 31.08.2020 của Bộ Công Thương

- Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Cục An toàn Lao động

- Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Bộ Công thương

- Quyết định cấp Chứng chỉ kiểm định viên Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động số 169/QĐ-ATMT ngày 02/11/2017 của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp

- Quyết định cấp Chứng chỉ kiểm định viên Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động số 54/QĐ-ATMT ngày 05/03/2018 của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp

- Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Bộ Xây dựng

- Quyết định cấp Chứng chỉ kiểm định viên Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động số 550/QĐ-GĐ ngày 28/05/2018 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

- Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động an toàn lao động số 415/QĐ-ĐKVN ngày 9/4/2019 của Cục Đặng kiểm Việt Nam

- Chứng chỉ kiểm định viên do Cục Đăng kiểm cấp

2. HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

- Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Quyết định cấp thẻ kiểm định viên đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

3. HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 1337/TĐC-HCHQ ngày 08/05/2020 của Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 04/LĐTBXH-GCN ngày 31/01/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 939/GCN-BCT ngày 13/05/2022 của Bộ Công thương

- Quyết định chỉ định hoạt động thử nghiệm số 1937/QĐ-BCT ngày 27/09/2022 của Bộ Công thương

- Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm số 2842/TĐC-HCHQ ngày 31/08/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giấy chứng nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ số 00060/18CN.SS ngày 24/04/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam

4. HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN / HỢP QUY

- Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 2332/GCN-BCT ngày 31/08/2020 của Bộ Công thương

- Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1826/TĐC-HCHQ ngày 01/11/2013 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 483/GCN-BCT ngày 06/03/2019 của Bộ Công thương

- Quyết định về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp số 2167/QĐ-BCT ngày 19/10/2022 của Bộ Công thương

- Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 12/LĐTBXH-GCN ngày 30/08/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận số 434/QĐ-LĐTBXH ngày 27/03/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

- Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 17/LĐTBXH-GCN ngày 24/06/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận số 904/QĐ-LĐTBXH ngày 24/06/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

- Quyết định chỉ định bổ sung phạm vi chứng nhận sản phẩm hàng hóa số 1311/QĐ-LĐTBXH ngày 22/11/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

5. HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định số 1922/TĐC - HCHQ ngày 10/07/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định số 05/LĐTBXH-GCN ngày 31/01/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định số 3094/GCN-BCT ngày 14/10/2019 của Bộ Công thương

- Thông báo chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ số 8626/TB-SCT ngày 27/09/2013 của Sở Công thương - Thành phố Hồ Chí minh

- Giấy chứng nhận tổ chức giám định được ủy quyền của Hiệp hội gas Australia

- Giấy chứng nhận tổ chức giám định được ủy quyền của Cục An toàn lao động New Zealand (Work Safe New Zealand)

6. HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

III. CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

- Chứng chỉ ISO/IEC 17020:2012 về hoạt động giám định

- Chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017 về hoạt động thử nghiệm

- Chứng chỉ ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH 2

TRỤ SỞ TRUNG TÂM

 • Trạm Kiểm định Đông Sài Gòn - ĐT: (028) 38208095 - 38208096; Email: info.dsg@kiemdinh.vn
 • Bộ phận Huấn luyện an toàn lao động; ĐT: (028) 38275301 ; Email: huanluyen@kiemdinh.vn
 • Phòng Kỹ thuật - Chất lượng
 • Phòng Tổ chức - Hành chính
 • Phòng Kế toán - Tài vụ

Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà CitiLight - Số 45, đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: (028). 3 8275301 ; 3 8275302 ; 3 8275303 - Fax: (028). 3 8275300
Email: info@kiemdinh.vn

TRẠM KIỂM ĐỊNH TÂY SÀI GÒN

Địa chỉ: 20-20A Bàu Cát 2, P. 14, Q. Tân Bình - Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 028. 39493147 ; 39493148- Fax: 028. 3 9493146
Email: info.tsg@kiemdinh.vn

TRẠM KIỂM ĐỊNH LINH TRUNG

Địa chỉ: Lô 108, KCX Linh Trung, Q. Thủ Đức - Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 028. 38965873- Fax: 028. 3 7242917
Email: info.ltr@kiemdinh.vn

TRẠM KIỂM ĐỊNH VŨNG TÀU

Địa chỉ: Đường số 3, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa - Tp.Vũng Tàu.
ĐT/Fax: 0254. 3 592665
Email: info.vta@kiemdinh.vn

TRẠM KIỂM ĐỊNH MIỀN TÂY

-Văn phòng làm việc: Tầng 2 Tòa nhà văn phòng Petrolimex, số 346-348 đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3740223;  3822987       Fax: 0292. 3822987

-Xưởng thử nghiệm: Lô 16A2, đường Trục chính,  KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

 Điện thoại: 0903084961

Email: info.mta@kiemdinh.vn

TRẠM KIỂM ĐỊNH MIỀN BẮC

Địa chỉ: Số 49 ngõ 25 phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
ĐT: 024. 35 665 996 - Fax: 024. 35 666 575
Email: info.mba@kiemdinh.vn

TRẠM KIỂM ĐỊNH MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Mai Linh - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp.Vinh, Nghệ An
ĐT: 0238. 38 43 678, 0977 907 283 - Fax: 0238. 38 41 456
Email info.mtr@kiemdinh.vn

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC TẠI NHA TRANG

Địa chỉ: 563 (số mới) Lê Hồng Phong, P. Phước Hòa,TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
ĐT: 0258. 38 83 099, 0945 777 679 - Fax: 0258. 38 83 139
Email info.nhatrang@kiemdinh.vn


Thông báo

- Lịch huấn luyện 

- Tuyển dụng kiểm định viên 

- Thông báo bán niêm yết giá tài sản thanh lý 

- Thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch Trạm kiểm định Miền Tây 

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022 (từ 15/11/2022 đến 15/12/2022) 

- KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG “ HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” (12/1972-12/2022) !

- NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VI (NK 2023-2028) CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM, ĐẠI HỘI XIII (NK 2023-2028) CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM !
Thống kê
Đang truy cập1
Tổng truy cập 732782