YÊU CẦU XỬ LÝ

PHIẾU YÊU CẦU XỬ LÝ PHÀN NÀN, KHIẾU NẠI, KHÁNG NGHỊ

Khách hàng/Cơ quan yêu cầu
Nội dung
Địa chỉ
Điện thoại Fax
Người liên hệ Chức danh
Điện thoại di động Email