Biểu phí kiểm tra không phá hủy


BIỂU PHÍ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)

Stt

Tên công việc

Đơn vị tính

Đơn giá
(chưa kể VAT)

01

Đo chiều dày bằng siêu âm

điểm

10.000 đ

02

Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

mét

70.000 đ

03

Kiểm tra mối hàn bằng bột từ

mét

100.000 đ

04

Kiểm tra mối hàn bằng thẩm thấu

mét

150.000 đ

05

Kiểm tra bề mặt kim loại bằng thẩm thấu hoặc bột từ

mét vuông

500.000 đ