Kiểm tra chất lượng

Theo quy định hiện hành, các thiết bị: nồi hơi, bình áp lực, thiết bị nâng, thang máy phải được chứng nhận hợp quy hoặc giám định chất lượng trước khi nhập khẩu ...

Kiểm định an toàn

Pháp luật an toàn lao động yêu cầu những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo ...

Huấn luyện an toàn

Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Kiểm tra thử nghiệm

Trung tâm đi tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá hủy hiện đại và tin cậy nhất cho kết cấu thép và mối hàn: siêu âm, chụp ảnh bức xạ, bột từ, thẩm thấu....

Chứng nhận hợp quy

Trung tâm là một trong số ít tổ chức được Nhà nước chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (thiết bị áp lực, nồi hơi, thiết bị nâng, thang máy, v.v.) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Xem toàn bộ danh mục sản phẩm đã được Trung tâm chứng nhận hợp quy tại đây.

Tư vấn giám sát

Công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mỗi năm xảy ra hàng ngàn vụ tai nạn lao động do công tác an toàn chưa đáp ứng được mức độ bùng nổ của số lượng công trình xây dựng.